top of page

תנאי השימוש ומדיניות פרטיות באתר - 

​​כל התכנים המוצגים ו/או הכתובים באתר זה אינם מהווים המלצה רפואית לפעולות כלשהן, וכל העושה שימוש בתכנים המוצגים באתר זה לכל מטרה עושה זאת על אחריותו בלבד,  ויישומן הנכון והבטוח של הפעולות באחריות הגולש ו/או המשתמש בלבד.

קניין רוחני:

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקשר לאתר ולתכני האתר יהיו שייכים בכל עת לבעלי האתר והינם קניינם הבלעדי. חל איסור מוחלט לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות הנ"ל של בעלי האתר, ובכלל זה חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, להעביר, לשדר, להפיץ, למכור או לעשות כל שימוש באתר או בתכני האתר, כולם או חלקם, החורגים משימוש פרטי באתר בהתאם לתנאי השימוש באתר.

 

מדיניות הפרטיות:

רישום לשירותים ויצירת קשר

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת יצירת קשר או רישום לרשימת הדיוור של האתר, רשימת אנשי הקשר של האתר ו/או לרכישת השירותים והמוצרים המוצעים בו, האתר יבקש ממך רק את המידע הנחוץ לאספקת השירותים והמוצרים. בעת ההרשמה לאתר או לשירותים המופעלים על ידו, תוצג בפניך דרישה למלא טפסים שונים, על פי ההנחיות המופיעות בהם. הפרטים שיימסרו על ידך ומידע נוסף שיצטבר במשך הזמן, יישמרו במאגר המידע של האתר ובעלי האתר יוכלו לעשות בהם שימוש בכפוף להוראות כל דין. בעלי האתר יוכלו לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידך במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותייך בעת השימוש באתר, כדי ליצור עמך קשר ולעדכן אותך בדבר התפתחויות בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי האתר, ולעשות שימוש במידע שיתקבל למטרות שיווקיות. אין עלייך כל חובה חוקית למסור נתונים אלה, אך במידה ולא תעשה כן, יעילות השימוש שלך באתר תיפגע, ובמקרים מסויימים, אף לא תתאפשר. 

כיצד האתר ומפעיליו יכולים ליצור איתך קשר? 

במהלך שימושך באתר, יישלחו לתיבת הדוא"ל שלך הודעות אוטומטיות שונות, וכן, יתכן שניצור איתך קשר בטלפון, באמצעות הודעות טקסט או באפליקציות מסרים שונות. בעלי האתר לא יספקו את מספר הטלפון שלך ואת כתובת הדואר שלך לאף אחד אחר ללא ידיעתך ואישורך, אך באפשרותם לשלוח דיוורים והודעות מעת לעת, לשלוח לך חומרים שיווקיים הקשורים לאתר ולפעילותך בו מעת לעת, לשלוח לך הצעות רלוונטיות, וכמובן, ליצור עמך קשר לצורך אספקת השירותים והמוצרים המוצעים בו.

מסירת מידע לצד שלישי

מפעילי האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים. 

שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות של האתר יכולה להשתנות בכל עת. מומלץ לשוב ולבדוק אותה מפעם לפעם כדי להתעדכן בשינויים, במידה והיו כאלה. ​

bottom of page